Acapia_line2pktKUNDER

Några av våra kunder

proffice

Anna Svärdemo Alander
Chefsjurist, Proffice:

anna

”Acapia har bra förståelse för hur saker hänger ihop, t ex hur lön hänger ihop med ekonomi och styrning av bolag. Man får hjälp att ta ställning genom ett gediget beslutsunderlag. Man får inte bara redogjort problemen utan också hur man tar dem vidare. Jag uppskattar deras förståelse, den strategiska nivån och det personliga mötet.”

storaskondal

Christer von Essen
Ekon-/Adm chef, Stora Sköndal:

christer

”Alla medarbetare som jag mött på Acapia har visat ett stort personligt engagemang i våra utmaningar och möjligheter. Detta tillsammans med att de alltid sökt långsiktigt hållbara lösningar gör att jag sätter stort värde på deras insatser för oss.”

_mindre

Daniel Warnholtz
CFO, Ambea:

daniel

”För mig har Acapia inneburit avlastning. De tar ansvar för processer, de fattar egna beslut, tänker själva och driver processer framåt. Jag gillar deras pedagogik och framförhållning – de vet vad som händer runt hörnet – och de har ett högt personligt engagemang, vilket är en stor positiv egenskap. Jag har stort förtroende för dem.”

itadvokaterna

Mats Hansson
VD, IT-advokaterna:

mats

”Acapia har både expertkunskap och kraft att genomföra. När det behövs är de raka på ett sätt som en bra rådgivare ska vara. De håller inte alltid med dig, utan ger råd och kommer med förslag på lösningar utifrån de omständigheter och affärsmål som gäller.”