Acapia_line2pktOM OSS

Vi kan hjälpa dig att förstå hur det fungerar hos dig


Acapia är managementkonsulter inom FM, IT och HR. Vår vanligaste roll är att vara rådgivande samtalspartner, problemlösare och praktisk genomförare till bland annat CFO, HR-direktörer, IT-chefer, bolagsjurister och fastighetschefer.

Vi hjälper våra kunder att ställa krav, upphandla och utveckla affärsstödjande processer som skapar möjligheter för bättre affärer. Vi tror på ett stort mått av personligt engagemang, professionalitet och integritet.

Vår styrka är att ta fram gedigna beslutsunderlag, identifiera problem och hitta genomförbara lösningar – utifrån ett tydligt affärsbehov. Vi har många års erfarenhet av såväl strategiskt som operativt arbete inom affärsstödjande processer. Vår idé är att utgå från Benefits Realisation Management (BRM) som riktar uppmärksamheten på viktiga nyttoeffekter – kostnadsreduktion, effektivitet, funktionalitet och kvalitet.

Acapia bildades 2006 och är ett partnerägt och oberoende managementföretag.

> LÄS MER OM OSS

Acapia_break2