Acapia_line2pktTJÄNSTER

Vi fokuserar på fördelar: Benefit Realisation Management


Vår idé, eller till och med ideologi, är Benefits Realisation Managemant (BRM).
Det är en process som fokuserar på nyttoeffekter. Vi fokuserar tidigt i processen på det slutliga utfallet, dvs den önskade nyttan, och vi riktar uppmärksamhet på de viktigaste nyttoeffekterna; kostnadsreduktion, effektivitet, funktionalitet och kvalitet – och alltid i relation till affärsmålen.

Denna process tillämpar vi när vi hjälper våra kunder att ställa krav, utveckla och använda affärsstödjande processer inom FM, IT och HR. BRM är en kontinuerlig process som löper genom ett företags hela förändringscykel och bör vara det centrala temat i alla initiativ som har med förändring och effektivisering att göra.

Acapia arbetar med hela värdekedjan inom affärsstödjande processer. Allt från att byta affärssystem, utvärdera marknaden och göra strategiska/taktiska överväganden vid val av leverantörer till offertförfrågningar, avtalsförhandling, implementering, rådgivning mm.

Våra tjänsteområden är Analys – Upphandling – Realisering

> LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

Acapia_break3