Integritets-
policy

Vår integritetspolicy förklarar principerna kring insamling, bearbetning och lagring av din information. Policyn för cookies beskriver hur vi  använder cookie-filer.

Inledning

Acapia.se-webbplatser (gemensamt benämnda ”Acapia.se” i detta dokument) avser Acapias webbplatser med andra relaterade domäner och underdomäner till dessa. Denna integritetspolicy beskriver hur Acapia.se använder och skyddar all information du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas. Om du ger oss personuppgifter via Acapia.se  kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetspolicy.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar Acapia.se in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos Acapia.se med insamlingen av ej personligt identierbar information är att bättre förstå hur besökarna till Acapia.se använder dess webbplats. Från tid till annan kan Acapia.se publicera sammanfattad ej personligt identifierbar information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av dess webbplats.

Acapia.se samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte Acapia.se denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till Acapia.se väljer att interagera med Acapia.sepå sätt som kräver att Acapia.se samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som Acapia.se samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som använder vårt forum att uppge ett användarnamn och en e-postadress.

I vart fall samlar Acapia.se in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med Acapia.se

All information som samlas in på Acapia.se kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Användning av personuppgifter

Vi använder informationen du tillhandahåller när du registrerar ett konto, deltar i våra evenemang, tar emot nyhetsbrev, använder vissa andra tjänster eller deltar på något annat sätt i öppenkällkodsprojektet.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Ibland skulle vi via e-post vilja skicka marknadskommunikation till dig som kan intressera dig. Om du samtyckt till marknadsmaterial kan du tacka nej senare.

Du har rätt att när som helst förhindra oss att kontakta dig av marknadsföringsändamål. Om du inte längre vill att vi kontaktar dig för marknadsföringsändamål ber vi dig klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

  • vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig,
  • uttryckligt samtycke från dig,
  • lagkrav.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter i våra system så länge vi behöver. Vi behåller kontaktinformation (såsom information om utskickslistor) tills en användare avslutar prenumerationen eller begär att vi ska ta bort informationen från våra produktionssystem. Om du väljer att avsluta prenumerationen på en utskickslista kanske vi behåller viss begränsad information om dig för att kunna utföra din begäran.

När radering begärs eller krävs av annat skäl kommer vi att anonymisera uppgifterna om den registrerade och/eller ta bort deras uppgifter från publikt åtkomliga webbplatser om radering av uppgifterna skulle kunna skada väsentliga system eller de loggar och register som behövs för att driva, utveckla eller hantera arkivuppgifter.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

  • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
  • begära att vi uppdaterar de personuppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
  • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”),
  • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
  • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på Acapia.se, bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

I vår cookie-policy finns mer information om vilka cookies som används på Acapia.se.

Förändringar i integritetspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan Acapia.se ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. Acapia.se uppmuntrar sina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till info@acapia.se om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig. Läs gärna vår cookie-policy om du vill veta mer om vilka cookies som används på Acapia.se.