Benefits Realisation Management (BRM):
Vi riktar uppmärksamhet på viktiga nyttoeffekter
- kostnadsreduktion, effektivitet, funktionalitet och kvalitet.

01 - Identifiera

Identifiera och strukturera nytta: Definiera tydlig nytta och önskat resultat.

02 - Planera nytta

Definiera och planera alla ändringar som behövs för att maximera varje nytta.

03 - Realisera nytta

Säkerställa att planer genomförs och att nyttan maximeras.

Nyttoanalys

Vi fokuserar tidigt i processen på det slutliga utfallet, dvs den önskade nyttan, och vi riktar uppmärksamhet på de viktigaste nyttoeffekterna; kostnadsreduktion, effektivitet, funktionalitet och kvalitet – och alltid i relation till affärsmålen.

Upphandling

Vi hjälper våra kunder att ställa krav, upphandla och utveckla affärsstödjande processer som skapar möjligheter för bättre affärer. Vi tror på ett stort mått av personligt engagemang, professionalitet och integritet. Vår styrka är att ta fram gedigna beslutsunderlag, identifiera problem och hitta genomförbara lösningar – utifrån ett tydligt affärsbehov. Vi har många års erfarenhet av såväl strategiskt som operativt arbete inom affärsstödjande processer.

Realisering

Att realisera nytta är en kontinuerlig process som löper genom ett företags hela förändringscykel och bör vara det centrala temat i alla initiativ som har med förändring och effektivisering att göra. Acapia arbetar med hela värdekedjan inom affärsstödjande processer. Allt från att byta affärssystem, utvärdera marknaden och göra strategiska/taktiska överväganden vid val av leverantörer till offertförfrågningar, avtalsförhandling, implementering, rådgivning mm.

Projektledning och rådgivning

Vi projektleder och tar ansvar genom hela processen. Vi kan också agera som en rådgivande samtalspartner, problemlösare och praktisk genomförare för att säkerställa att planer genomförs och att nyttan maximeras.

Vår ideologi:

Benefit Realisation Management

Vi fokuserar tidigt i processen på det slutliga utfallet, dvs den önskade nyttan, och vi riktar uppmärksamhet på de viktigaste nyttoeffekterna; kostnadsreduktion, effektivitet, funktionalitet och kvalitet – och alltid i relation till affärsmålen.

Vi hjälper våra kunder att ställa krav, upphandla och utveckla affärsstödjande processer som skapar möjligheter för bättre affärer – allt från att byta affärssystem, utvärdera marknaden och göra strategiska/taktiska överväganden vid val av leverantörer till offertförfrågningar, avtalsförhandling, implementering, rådgivning mm.