Välkommen till Acapia


Acapia är managementkonsulter inom FM, IT och HR. Vi är rådgivare, problemlösare och praktisk genomförare till bland annat CFO, HR-direktörer, IT-chefer, bolagsjurister och fastighetschefer.
pil

Acapia_line2pktOM OSS

Vi kan hjälpa dig att förstå hur det fungerar hos dig


Acapia är managementkonsulter inom FM, IT och HR. Vår vanligaste roll är att vara rådgivande samtalspartner, problemlösare och praktisk genomförare till bland annat CFO, HR-direktörer, IT-chefer, bolagsjurister och fastighetschefer.

Vi hjälper våra kunder att ställa krav, upphandla och utveckla affärsstödjande processer som skapar möjligheter för bättre affärer. Vi tror på ett stort mått av personligt engagemang, professionalitet och integritet.

Vår styrka är att ta fram gedigna beslutsunderlag, identifiera problem och hitta genomförbara lösningar – utifrån ett tydligt affärsbehov. Vi har många års erfarenhet av såväl strategiskt som operativt arbete inom affärsstödjande processer. Vår idé är att utgå från Benefits Realisation Management (BRM) som riktar uppmärksamheten på viktiga nyttoeffekter – kostnadsreduktion, effektivitet, funktionalitet och kvalitet.

Acapia bildades 2006 och är ett partnerägt och oberoende managementföretag.

> LÄS MER OM OSS

Acapia_break2

Acapia_line2pktTJÄNSTER

Vi fokuserar på fördelar: Benefit Realisation Management


Vår idé, eller till och med ideologi, är Benefits Realisation Managemant (BRM).
Det är en process som fokuserar på nyttoeffekter. Vi fokuserar tidigt i processen på det slutliga utfallet, dvs den önskade nyttan, och vi riktar uppmärksamhet på de viktigaste nyttoeffekterna; kostnadsreduktion, effektivitet, funktionalitet och kvalitet – och alltid i relation till affärsmålen.

Denna process tillämpar vi när vi hjälper våra kunder att ställa krav, utveckla och använda affärsstödjande processer inom FM, IT och HR. BRM är en kontinuerlig process som löper genom ett företags hela förändringscykel och bör vara det centrala temat i alla initiativ som har med förändring och effektivisering att göra.

Acapia arbetar med hela värdekedjan inom affärsstödjande processer. Allt från att byta affärssystem, utvärdera marknaden och göra strategiska/taktiska överväganden vid val av leverantörer till offertförfrågningar, avtalsförhandling, implementering, rådgivning mm.

Våra tjänsteområden är Analys – Upphandling – Realisering

> LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

Acapia_break3